علی باقری

تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۱۰/۲۳

مهارت ها: عکاسی به صورت حرفه ای، تسلط بر لهجه ی آبادانی و شمالی، زبان انگلیسی

رشته های ورزشی: شنا، اسکیت سوار، دوچرخه سواری، والیبال حرفه ای

رزومه ی کاری:

  •  ورکشاپ بازیگری با آقای میکایل شهرستانی
  • فیلم بمب
  • فیلم کوتاه زندگی به وقت اضافه
  • تئاتر خط بر خط
  • فیلم کوتاه موفقیت