علیرضا عزیزی

تاریخ تولد: 1381/7/18

مهارت ها: زبان انگلیسی

رشته های ورزشی: فوتبال، والیبال، شنا

رزومه ی کاری:

  • فیلم کوتاه