علیرضا ابوطالبی

شماره عضویت: 016

تاریخ تولد: 1380/4/10

مهارت ها: نوازنده ی تنبک، تعزیه خوانی، آشپزی، رانندگی

رزومه ی کاری:

  • تعزیه خوانی
  • بازی در فیلمی به نام بمب
  • بازی در سریال مرز خوشبختی
  • بازیگر برتر در جنشواره پانيذ
  • نوازنده ی تنبک در جشنواره ی آيين سنتي كشوري
  • دریافت لوح بازيگری از خانه هنرمندان ايران
  • اجراي عمومی قهوه ی قجري
  • دریافت لوح آيين سنتي كشوري