عرشیا نظری

شماره ی عضویت: 097

تاریخ تولد: 1387/6/10

مهارت ها: زبان انگلیسی

رشته های ورزشی: شنا، فوتبال، هندبال، بسکتبال

رزومه ی کاری:

  • برنامه ی تلویزیونی یه گله جا