عرشیا طاهر خانی

شماره ی عضویت: 692

تاریخ تولد: 1384/5/1

مهارت: تسلط کمی در زبان انگلیسی

رشته ورزشی: فوتبال، بدمینتون