عرشیا دهقانی

تاریخ تولد: 27/7/89

شماره عضویت : 1124

مهارت: پیانو

رشته ورزشی: اسکیت