طاها حسن زاده

تاریخ تولد: ١٣٨٨/١١/١٥

رشته ی ورزشي: بسكتبال

رزمه كاري:

  • شركت در تئاتر كلاه جادويي جشنواره اسفند ٩٦
  • اجرا نقش (خانواده باني) در بخشي ازبرنامه سيماي خانواده (شبكه ١سيما)
  • بازي در چند وله ي برنامه نوروزي كودك (يه گله جا)