شایلین رحیمی خو

تاریخ تولد: 17/2/93

شماره عضویت : 954

مهارتها: توانایی کامل دیالوگ گفتن, ورزش اسکیت, رقص, موسیقی پیانو

رزومه کاری:

  • بازی در فیلم کوتاه پریا به کارگردانی منصوره رستم
    تئاتر شنل قرمزی