شایان فرخنده

شماره ی عضویت: 106

مهارت ها: زبان انگلیسی

رشته های ورزشی: پاسور تیم والیبال و دارای مقام و مدال منطقه ای، دارای مقام در پینگ پنگ، فوتبال، شنا

رزومه ی کاری:

  • شرکت در یک فیلم جشنواره ایی
  • شرکت درجشنواره ی فیلمسازی آموزشگاه پانیذ