سید علی هاشمی راد

شماره ی عضویت: 585

تاریخ تولد: ۸۵/۹/۱۱

رشته ورزشی: کشتی

مهارت: زبان آموز انگلیسی