سید آرمان سجادی

شماره ی عضویت: 909

تاریخ تولد: 1385/4/21

رشته ورزشی: شنا, فوتبال

رزومه کاری:

  • کار در دو فیلم کوتاه
  • فیلم نیمروز کارگردانی آقای مهدویان(در حد 5دقیقه)