سوگند زارع لواسانی

شماره ی عضویت: 540

تاریخ تولد: 85/7/30

مهارت: دکلمه خواندن

رزومه کاری:

  • یک تئاتر بر روی صحنه اجرا کرده در نقش پیرزن