سبحان محمد خانلو

شماره ی عضویت: 678

تاریخ تولد: 25/3/88

مهارت ها: گیتار, مسلط به زبان انگلیسی, مسلط به زبان ترکی