سامی سلطانپور

تاریخ تولد: ۱۳۸۹/۰۷/۲۰

شماره عضویت : 1212

مهارت: توانایی نوازندگی گیتار و زبان انگلیسی در سطح متوسط، مشغول به کسب مهارتهای فوق در سطح پیشرفته