سارینا رضاییان

شماره ی عضویت: 941

تاریخ تولد: 1380/3/20

مهارت: زبان انگلیسی, نقاشی چهره با سیاه قلم