سارا حاتمی

شماره ی عضویت: 421

تاریخ تولد: 1384/3/12

مهارت: گیتار, طراحی, نقاشی, منبت, کاشی کاری, عکاسی

رشته های ورزشی: دو میدانی حرفه ای