روژینا شهابی

شماره ی عضویت: 768/199

تاریخ تولد: 1384/7/6

مهارت ها: ساز پیانو، زبان انگلیسی

رشته ی ورزشی: اسکیت

رزومه ی کاری:

  • تئاترهای مدرسه ای