روژان مویدی

شماره ی عضویت: 624

تاریخ تولد: 1384/6/31

مهارت: تسلط کمی به زبان انگلیسی

رشته ورزشی: والیبال

رزومه کاری:

  • اجرای نمایش در مدرسه