روهان محمد نبی

تاریخ تولد: ۱۳۸۹/۲/۳

شماره عضویت : 1238

مهارت: زبان انگلیسی

رشته ورزشی: شنا

رزومه کاری:

  • اجرای نمایش و مجری گری در مدرسه