رها سربازوطن

تاریخ تولد: 1389/4/16

مهارت ها: فلوت، سنتور، رقص باله

رشته های ورزشی: اسکیت، ژیمناستیک، والیبال، اسب سواری