رامونا کشیری

تاریخ تولد: 1386/8/27

مهارت ها: زبان انگلیسی

رشته ی ورزشی: اسکی

رزومه ی کاری:

  • برنامه ی یه گله جا