رادمهر روزگرد

شماره ی عضویت:

تاریخ تولد: ۲/۱۰/۸۷

مهارت: آشنایی با گیتار