رادمهر رزمجوی

شماره ی عضویت: ۱۰۱۱

تاریخ تولد: 1391/6/23

مهارت: پیانو

رزومه کاری:

  •  تیزر اوه
  • سریال ماه و پلنگ به کارگردانی آقای احمد امینی
  • تیزر دوچرخه
  •  فیلم سینمایی اکسیدان به کارگردانی آقای محمدی
  • سریال محکومین به کارگردانی آقای سید جمال سید حاتمی ( ۳ اپیزود)
  • اجرای تئاتر البرز مهربان
  • پرفومنس رنگها در سالن استاد کرمانی
  • فیلم های کوتاه مادر_ کفش _ تنهایی_ پلیس باشگاه سینمایی سوره