دیانا لُجَّتی

شماره ی عضویت: 191

تاریخ تولد: 1383/3/10

 مهارت ها: زبان انگلیسی، ساز گیتار به صورت حرفه ای

رزومه کاری :

  • تئاتر جشنواره 5 صندوق