دیانا دنیادیده

شماره ی عضویت: ۲۶۸

تاریخ تولد: ۱۳۹۱/۷/۲۵

مهارت ها: زبان ترکی، دوره های زبان انگلیسی از سه سالگی، گذراندن دوره های آموزشی رقص کلاسیک ایرانی و پاپ