دلارام ساعی

شماره ی عضویت: 074

تاریخ تولد: ۱۳92/8/2

مهارت ها:کلاس زبان انگلیسی ترم first frend3

رشته ی ورزشی: ژیمناستیک