درسا مزینانی

شماره عضویت: 847

تاریخ تولد: 1388/7/14

مهارت: اسکیت، شنا، زومبا، مقدار کمی رقص باله

رزومه کاری:

  • بازی در یک تیزر