درسا محمود پرچینی

تاریخ تولد: ۱۳۹۲/۲/۱۱

شماره ی عضویت: 339

مهارت: چرتکه

رشته ورزشی: ژیمناستیک