حمیدرضا تجریشی

تاریخ تولد: 1/5/83

شماره عضویت : 1139

مهارتها: کامپیوتر، خوانندگی،بازیگری

رزومه کاری:

  • تئاتر تالار وحدت فرزاد کلهری
  • بازی در فیلم کوتاه کوروش به کارگردانی فرجاد
  • بازی در فیلم کوتاه دستکش به کارگردانی محمدی
  • بازی در فیلم کوتاه ماهان ابراهیمی
  • تئاتر خیابانی ماهان ابراهیمی
  • فیلم سینمایی ماهان مقدم
  • فیلم سینمایی
  • فیلم کوتاه روز پدر