حسن عزیزی

شماره ی عضویت: 400

تاریخ تولد: 1381/10/22

مهارت ها:

نویسندگی، کارگردانی، بازیگری، درسمم خیلی عالیه، رشته ی ریاضی فیزیک

رشته ی ورزشی: اجرای نمایش نانچیکو