حدیث خباز

تاریخ تولد: ۵/۵/۱۳۸۲

شماره عضویت : 803

رزومه کاری:

  • کار تئاتر خانه برناردا با کارگردانی استاد اکبری نسب
  • در حال حاضر کار آیین سنتی بزرگسال