ثنا سادات طهماسبی

شماره ی عضویت: 696

تاریخ تولد: 1382/12/22

مهارت: تسلط به زبان انگلیسی

رزومه کاری:

  • حضور در  2تئاتر