تینا ریوندی

شماره ی عضویت: 261

تاریخ تولد: 1386/06/14

مهارت: نقاشی، یو سی مس، زبان، خط

رشته ورزشی: ژیمناستیک

رزومه کاری:

  • تاترجشنواره چهاردهم پانیذ
  • تاتر در چار سوق خبری نیست