ترنم شعبانی

شماره عضویت: ۱۷۳۶

تاریخ تولد: ۱۲/۲/۸۹

مهارت: فن بیان عالی، آشنایی با موسیقی و گذراندن ساز فلوت و‌ ویولون

رشته ورزشی: شنا

رزومه کاری:

  • اجرای چندین تیاتر در مدرسه