بهزاد سالاری

شماره ی عضویت: ۰۲۲

تاریخ تولد :۱۳۸۱/۱۲/۱۱

مهارت ها: خطاطی و نقاشی

رشته ی ورزشی: اسکیت

رزومه کاری:

  • نمایشنامه خوانی هزار و یک شب (رادیوفرهنگ سال ۱۳۸۹)