برسام نورى اسكويى

شماره ی عضويت: ٢٩٨

تاریخ تولد: ١٣٩٠/٧/١٠

مهارت ها:موسيقى ارف و

رشته ی ورزشی: ورزش اسكيت

رزومه ی کاری:

  • سينمايى باتو ميمانم
  • كار مستند محيط زيست