ایلیا آزور

شماره ی عضویت: 604

تاریخ تولد: ٨٦/٨/٩

مهارت: زبان انگليسى در حد خوب

رزومه کاری:

  • حضور در تئاتر مدرسه و اول شدن در منطقه