امین قربانی

تاریخ تولد: ۱۰/۷/۹۴

شماره عضویت:

مهارت: خمیربازی، سفالگری، تعمیرات وسایل و آچارها

رزومه کاری:

  • مدل لباس کودک