امیر عباس نورزایی

تاریخ تولد: 91

شماره عضویت : 1111

رشته ورزشی: ژیمناستیک

رزومه کاری:

  • بازی در پروژه فیلم کوتاه ازطریق فراخوان ۵۸۲
  • بازی درچندتا سکانس فیلم بهترین سالهای زندگی ما شبکه سه
  • تاتر قصه هزارویک شب