امیرحسین فارسی

شماره ی عضویت: 365

تاریخ تولد: 1380/5/3

مهارت ها: شعبده بازی و تردستی، تعزیه خوانی

رشته ی ورزشی: شنا

رزومه ی کاری:

  • حضوردر تئاتر های مدرسه و کارگردانی و نویسندگی
  • شرکت در جنگ های خیابانی به مناسب های مختلف