امیرعباس نوری

شماره ی عضویت: 239

تاریخ تولد: 1391

رزومه ی کاری:

  • بازی در چند وله ی برنامه کودک یک گله جابه به کارگردانی آقای مختار زاده
  • فیلم کوتاه بیگانه به کارگردانی آقای هیراد خاتمی
  • سریال هیئت مدیره به کارگردانی آقای مازیار میری