امیرحسین دلبسته

تاریخ تولد: 1381/12/7

مهارت ها: نواختن تنبک

رشته های ورزشی: شنا، اسکی و والیبال

رزومه ی کاری:

  • بازی در چند فیلم کوتاه و تئاتر