الشن حیدرزاده

شماره کارت عضویت: 137

تاریخ تولد: 5 / 6 / ۱۳87

مهارت ها: نواختن پیانو و آشنایی با زبان انگلیسی و ترکی

رشته های ورزشی: فوتبال، شطرنج و پینگ پونگ