افرا بهره مند

شماره ی عضویت: 498

تاریخ تولد: ۱390/9/23

مهارت ها: فن بیان و روابط اجتماعی عالی

رشته های ورزشی: اسکیت, مدل مجله کودک سالم و آتلیه کودک

رزومه کاری:

  • تبلیغ در برنامه دستپخت به همراه آقای سیدوحید حسینی
  • فیلم کوتاه سارا به کارگردانی خانم مریم سرجه پیما
  • بازی در کلیپ صلح
  • کودک و جام جهانی به کارگردانی الهام قره خانی و مهرتاش مهدوی