ارميا مرادي

تاریخ تولید: 1389/8/10

مهارت ها: نواختن پیانو و فلوت

رشته های ورزشی: شنای حرفه ای، کاراته، فوتبال

رزومه ی کاری:

  • بازی در سریال زیر پای مادر، گسل
  • بازی در سینمایی هت ریک
  • بازی در تیزر تبلیغاتی هوم کر
  • بازی در تئاتر فرهنگسرا