ابراهیم محمدی

شماره ی عضویت: 528

تاریخ تولد: ۱۳۸۲/۷/۲۷

رشته ورزشی: شنا, ژیمناستیک

مهارت:کارگردانی, بازیگری

رزومه کاری:

  • تئاتر بیداری در سطح منطقه و در سطح استان سال ۹۶
  • یک نمایشنامه خوانی(رسم ابگیر وصحرا ) در سطح منطقه و استان سال ۹۷
  • نمایشنامه خوانی (افسانه آه )سال ۹۸
  • سال ۹۲ بازی در سریال سرزمین کهن
  • یک تئاتر جشنواره شانزدهم بازی در تئاترکنسرت اجباری
  • تئاتر شاه ابو