آیدا یوسف خانی

شماری عضویت: 269

تاریخ تولد: 1391/4/28

مهارت ها: آشنایی به زبان آذری و ترکی استانبولی