آیدا قاسمی

تاریخ تولد: 1381/1/15

مهارت ها: تسلط به زبان ترکی

رزومه ی کاری:

  • مصاحبه ي برنامه تك زنگ شبكه اميد