آوین رنجی

شماره ی عضویت: ۱۱۳/۱۰۱۵

تاریخ تولد: 1392/5/22

مهارت ها: زبان انگلیسی

رزومه ی کاری:

  • کار در فیلم پخش خانگی گلشیفته