آنیسا مدنی

تاریخ تولد: 1390

مهارت ها: نواختن بلز

رشته ی ورزشی: شنا

رزومه ی کاری:

  • بازي در تئاتر فجر پانيذ با نام كوه البرز